Virtual Worlds

Towards a new normal? Innovative tools for meeting & collaboration

Met dit Corona-COOCK project wil Thomas More een versnelde kennis- en technologieoverdracht realiseren naar ondernemingen en organisaties die op zoek zijn naar complementaire of vervangende virtuele en coronaveilige alternatieven voor samenwerking en ontmoeting tussen medewerkers onderling of met externe klanten en stakeholders, zoals voor het organiseren van business- en culturele evenementen, beurzen of conferenties.

Zoekt u advies of ondersteuning voor het opzetten van online events?

Onderwijs

Gebruik van virtuele werelden voor project- en teamwerk studenten (case Thomas More)

Business evenement

Gebruik van virtuele omgevingen voor organisatie van beurs/conferentie (reeds engagement van HSN-conferentie)

Product development

Gebruik van virtuele ruimten voor ontwikkelen/demonstreren producten in team

Cultureel evenement

Gebruik van virtuele wereld om een culturele activiteit te organiseren.

Laatste berichten

Tools overview

22 november 2021

https://www.youtube.com/watch?v=RFzlz8hrR3I&list=PL8xmFmmGcYM9Mzq2n06ptWY0xSjwF9woI&index=6

Lees meer

Opname webinar – Training en opleiding

1 april 2021

https://www.youtube.com/watch?v=krxwDyqaGwc

Lees meer

Webinar: Business Events (11/02/2021)

11 februari 2021

Hier kan je de video's vinden die we tijdens de webinar hebben...

Lees meer

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen.

De COVID-19 pandemie confronteert Vlaamse KMO’s en andere organisaties met nieuwe uitdagingen op vlak
van ontmoeten en samenwerken, zowel intern tussen medewerkers, als extern met (toekomstige) klanten en/of
andere stakeholders. Heel wat activiteiten konden de afgelopen periode niet plaatsvinden, of kunnen nog altijd
niet plaatsvinden, tenzij onder strikte voorzorgsmaatregelen. Het gaat bijvoorbeeld om tal van business events
(netwerkevents, product launch events, modeshows, handelsbeurzen, jobbeurzen, …), maar ook conferenties,
activiteiten in kader van onderwijs of product development meetings (BIM, engineering, creatieve industrie, …)
en culturele evenementen, zijn op zoek naar aantrekkelijke alternatieven die voldoende interactie toelaten.
De virtuele, online ruimte biedt tal van alternatieven die de verspreiding van het nieuwe coronavirus inperken
en de werkomgeving zowel voor medewerkers als klanten, gasten en professionele relaties corona-veilig maken.
Er zijn de gekende tools zoals Zoom, Microsoft Teams of Skype die dit deels oplossen. Deze intussen veelgebruikte oplossingen geven slechts een beperkte nabootsing van de realiteit. Veel gebruikers geven aan dat ze heel wat aspecten van een natuurlijke (communicatie)setting missen: de lichaamstaal, de fysieke nabijheid, de volledige kijkervaring, … Bovendien vinden ze het vaak vermoeiend en hebben ze last van veel
afleiding.

De meerwaarde van meer geavanceerde tools voor ‘virtuele omgevingen’ (vb. Virtual Worlds), waarmee nu al
op grotere schaal wordt geëxperimenteerd met oog op het samenbrengen en/of -werken van mensen, is de
authenticiteit die zij kunnen genereren. Virtuele omgevingen kunnen de werkelijkheid beter representeren dan
de klassieke gekende tools zoals Zoom en ambiëren op die manier een sterkere en meer natuurlijke beleving:
deelnemers maken immers deel uit van die (virtuele) omgeving, er is meer persoonlijk contact, de mogelijkheid
om contact te leggen (op eigen initiatief), samen te werken en te kijken naar wat je zelf wil op welk moment.
Een belangrijke vraag is of gebruikers het ook als authentieker, als natuurlijker ervaren dan de klassieke tools.
Kortom, naast de klassieke vergadertools zijn er virtuele omgevingen die een meer authentiek coronaveilig
alternatief kunnen zijn voor vele activiteiten en evenementen die niet meer kunnen plaatsvinden zoals
voorheen. KMO’s en organisaties uit diverse sectoren vinden echter door het bos de bomen niet terug in het
aanbod en de mogelijkheden van deze tools.